تست کارآموزان آموزشگاه غواصی اقیانوس در عمق ۲۴متر اتاق فشار
1399/8/19
0 نظر

انجام تست در عمق 24 متر اتاق فشار، و آمادگی کاراموزان برای شرکت در دوره غواصی سطح 2

سوابق کاری مهندس علی جوکار
1398/11/13
0 نظر

سوابق کاری مهندس علی جوکار از اساتید برتر غواصی

شروع به کار سایت آموزشگاه غواصی اقيانوس
1398/11/13
0 نظر

شروع به کار سایت آموزشگاه غواصی اقيانوس