اتمام دوره غواصی صنعتی

اتمام دوره غواصی صنعتی
اتمام دوره غواصی صنعتی

اتمام دوره غواصی صنعتی 
 باز هم افتخاری دیگر با اتمام دوره غواصی صنعتی و فارغ التحصیلی غواصان سخت کوش آموزشگاه اقیانوس

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر