شرکت در عملیات کشف جسد از عمق24متری در ارتفاع1800متری از سطح دریا

شرکت در عملیات کشف جسد از عمق24متری در ارتفاع1800متری از سطح دریا
شرکت در عملیات کشف جسد از عمق24متری در ارتفاع1800متری...
توضیحات پروژه
شرکت در عملیات کشف جسد از عمق24متری در ارتفاع 1800متری از سطح دریا
مشخصات پروژه
  • نام پروژهشرکت در عملیات کشف جسد از عمق24متری در ارتفاع1800متری از سطح دریا
  • تاریخ 1399/3/12
  • گروه بندینمونه پروژه ها

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر