جستجو در سایت

دوشنبه 19 آبان 1399

آموزش رایگان شنا در آموزشگاه غواصی اقیانوس

دوشنبه 19 آبان 1399

انجام تست در عمق 24 متر اتاق فشار، و آمادگی کاراموزان برای شرکت در دوره غواصی سطح 2

یک شنبه 12 مرداد 1399

29 تیر ماه جسد جوانی در سد حنا حوالی شهرستان سمیرم کشف شد.

یک شنبه 24 فروردین 1399

آموزش رایگان شنا