جستجو در سایت

دوشنبه 19 آبان 1399

آموزش رایگان شنا در آموزشگاه غواصی اقیانوس

دوشنبه 19 آبان 1399

انجام تست در عمق 24 متر اتاق فشار، و آمادگی کاراموزان برای شرکت در دوره غواصی سطح 2

یک شنبه 12 مرداد 1399

29 تیر ماه جسد جوانی در سد حنا حوالی شهرستان سمیرم کشف شد.

یک شنبه 24 فروردین 1399

آموزش رایگان شنا

یک شنبه 13 بهمن 1398

شروع به کار سایت آموزشگاه غواصی اقيانوس